AKTUALNOŚCI

  •   Szanowni Państwo,   Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2023 roku:   ● w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano przekształcenie naszej Spółki ze SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ w SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, ● zmianie uległ numer KRS Spółki z poprzedniego: 0000402404 na obecny: 0001010245 ● zmianie uległa nazwa......

Opinie

Rada

Misją Rady jest wspieranie rozwoju produktów i usług finansowych Wspólnego Rynku zgodnie z potrzebami polskich przedsiębiorstw oraz inicjowanie działań umożliwiających wzajemnie korzystną współpracę Uczestników społeczności Wspólnego Rynku.

Adam Maciejewski - Przewodniczący

Od ponad 20 lat związany z rynkami finansowymi i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Inicjator i aktywny uczestnik wielu działań zorientowanych na rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

 

W latach 1994-2014 pełnił m.in. funkcje prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wiceprezesa zarządu, członka zarządu, dyrektora Działu Notowań i Rozwoju Rynku oraz dyrektora Działu Notowań GPW.

 

W 2013, kiedy pełnił funkcję prezesa zarządu GPW SA, spółka została uznana w rankingu Euromoney za najlepiej zarządzaną giełdę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wyprzedzając m.in. giełdy w Stambule, Moskwie oraz Wiedniu.

 

Aktywny członek wielu rad nadzorczych. Zasiadał m.in. w radzie Federation of European Securities Exchanges w Brukseli, Aquis Exchange Ltd w Londynie, Towarowej Giełdy Energii SA, Bond Spot SA, WSE Services SA, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, Merlin SA.

 

Aktualnie wiceprezes Zarządu Finder Capital Sp. z o.o., Partner Trio Management Group oraz Red Pine Ventures SA. Członek wielu rad nadzorczych np. Getin Holding SA, Private Equity Managers, GRAAL SA, S4E SA oraz Fundacji Róbmy Swoje dla Kultury.

 

Członek Konwentu Politechniki Warszawskiej, Międzynarodowej Rady Doradczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.

 

W 2014 laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager – Grand Prix Manager Award 2014 „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania”.

 

Publicysta i wykładowca. Aktywny promotor działań z zakresu Corporate Social Responsibility oraz Individual Social Responsibility.

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej, studiów podyplomowych MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz – organizowanego przez U.S. Securities and Exchange Commission – programu International Institute for Securities Markets Development w Waszyngtonie.

Partnerzy

Tworzymy nasze rozwiązania w oparciu o najwyższe standardy rynkowe, współpracując przy tym z renomowanymi partnerami o ugruntowanej pozycji rynkowej, których wiedza i doświadczenie są dodatkowym gwarantem jakości usług świadczonych przez Wspólny Rynek.

Ernst & Young Audit sp. z o.o.

Przeprowadził audyt bezpieczeństwa procesu rozliczeń transakcji oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego spółki Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A.

 

Ernst & Young to światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego. Na całym świecie, zatrudnia 167,000 pracowników, których łączą wspólne wartości i zobowiązanie do najwyższej jakości. Celem Ernst & Young jest pomoc klientom w osiągnięciu pełnego potencjału.

KPMG Usługi Księgowe sp. z o.o.

Prowadzi księgi rachunkowe spółki Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. oraz świadczy dla niej usługi administracji płac.

 

KPMG Usługi Księgowe sp. z o.o. jest podmiotem działającym w ramach międzynarodowej sieci firm audytorsko-doradczych działających pod wspólną marką KPMG. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative, podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG Usługi Księgowe sp. z o.o. świadczy swoje usługi zgodnie z obowiązkowymi standardami jakości sieci KPMG.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Przygotowała opinie prawne poddające analizie działalność spółki Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. w kontekście otoczenia regulacyjnego określające jej obowiązki i zgodność podstawowej dokumentacji spółki z przepisami prawa.

 

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka powstała w 1993 roku. Od tego czasu systematycznie zwiększa swój potencjał. Od wielu lat jest największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Liczący ponad 130 osób zespół specjalistów, pracujący pod kierunkiem 22 Partnerów, świadczy usługi klientom ze wszystkich sektorów gospodarki, oferując im kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe we wszystkich dziedzinach i specjalizacjach prawa.

Zarząd

Miroslaw_Boniecki
MIROSŁAW BONIECKI - ZAŁOŻYCIEL, PROKURENT

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w bankowości i działalności na rynkach finansowych. Inicjator i współtwórca wielu standardów w zakresie wymiany walut, rynków kapitałowych i pieniężnych.

 

od 2011 założyciel Wspólnego Rynku Walutowego z platformą internetową i wielowalutowym systemem rozliczeniowym online.

 

2001-2010 wiceprezes zarządu Banku BPH, przewodniczący komitetu zarządzania aktywami i pasywami BPH, zarządzający pionem rynków międzynarodowych, członek komitetu kredytowego BPH, przewodniczący rady nadzorczej BPH TFI, członek rady nadzorczej Banku GBG, BPH Banku Hipotecznego.

 

1989-2001 Treasurer, dyrektor departamentu gospodarki pieniężnej mBanku/BRE Banku, członek komitetu ALM, członek rady nadzorczej funduszu private equity.

 

Członek międzynarodowej organizacji The European Bank Treasurers Club reprezentujący region Europy Środkowo-Wschodniej. Współzałożyciel Stowarzyszenia ACI Polska. Wykładowca Warszawskiego Instytutu Bankowości WIB. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych SGH na wydziale handlu zagranicznego.

AGNIESZKA BONIECKA - PREZES ZARZĄDU

Dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe we współpracy z klientami oraz dużymi i średnimi firmami w zakresie produktów walutowych i inwestycyjnych oraz zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej.

 

od 2012 członek zarządu Wspólnego Rynku odpowiedzialny za relacje z klientami, zarzadzanie HR, marketing i analizy rynkowe.

 

1999-2012 dyrektor w Deutsche Bank Polska i Deutsche Bank A.G. Frankfurt odpowiadający za nawiązywanie i rozwój relacji z firmami strategicznymi w zakresie produktów skarbowych oraz budowę rozwiązań dotyczących zarządzania ryzykiem rynkowym, dopasowanych do potrzeb klientów.

 

1996-1999 senior dealer w mBanku/BRE Banku odpowiedzialny za opiekę nad dużymi i średnimi firmami.

 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Finanse i Bankowość.

Agnieszka_Boniecka

Akcjonariusze

Kapitał zakładowy:
6.000.000 zł

Mirosław Boniecki

99,60 % akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu

Agnieszka Boniecka

0,40 % akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu

Historia

2017

2016

2015