Uproszczenie struktury

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2023 roku:

 

w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano przekształcenie naszej Spółki ze

SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ w SPÓŁKĘ AKCYJNĄ,

zmianie uległ numer KRS Spółki z poprzedniego: 0000402404 na obecny: 0001010245

zmianie uległa nazwa Spółki, która teraz działa pod firmą: CFOall.com S.A.

 

Bez zmian pozostają:

 

wszystkie prawa i obowiązki Spółki (zgodnie z artykułem 553 §1 Kodeksu Handlowego),

kapitał zakładowy Spółki (5.000.000 PLN),

akcjonariusze Spółki (Mirosław Boniecki i Agnieszka Boniecka) oraz ilość akcji Spółki będących w ich posiadaniu,

dotychczasowi reprezentanci Spółki:

● Mirosław Boniecki (wcześniej komplementariusz, teraz prokurent z prokurą samoistną),

● Agnieszka Boniecka (wcześniej prokurent z prokurą samoistną, teraz Prezes Zarządu),

umowy, regulaminy, usługi i produkty Spółki,

adres (ul. Łowicka 25, lok. B-13, 02-502 Warszawa)

numery NIP (5252523220), REGON (145884660) Spółki oraz

adresy email i stron internetowych Spółki.

 

Dokonane przekształcenie Spółki pozwala na uproszczenie jej struktury udziałowej oraz zmianę jej formy prawnej, co umożliwi usprawnienie zarządzania Spółką.