Piątka Glapińskiego

Środa,  2022-02-09, godzina: 08:50

 

★Polska: Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopę referencyjną do najwyższego poziomu od czerwca 2013.
★ Komunikat RPP: aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej.
★ De Cos (ECB): normalizacja polityki monetarnej w strefie euro musi być prowadzona bardzo stopniowo.
★ USA: w grudniu deficyt handlowy okazał się mniejszy, niż prognozowano.
★ Kalendarz Eko: konferencja prasowa prezesa NBP oraz wystąpienia publiczne dwóch polityków Fed.

 

Za nami 

 [RPP]   W środę oczy wszystkich polskich inwestorów były zwrócone na krajową Radę Polityki Pieniężnej, która podniosła stopę referencyjną (piąty raz z rzędu) do najwyższego poziomu od prawie 9 lat (tj. do 2,75%). Mimo podwyżki złoty znalazł się w odwrocie (EUR/PLN max. 4,5459, USD/PLN max. 3,9837), ponieważ jej skala (o 50 pb.) została już przez rynek zdyskontowana, a część inwestorów liczyła na ruch o 75 pb. (jak uprzedzaliśmy w naszym wczorajszym Alercie FX 24). Straty PLNa zredukowała decyzja RPP o znacznym podniesieniu stopy rezerwy obowiązkowej (z 2% do 3,5%) oraz zamieszczenie w komunikacie RPP niedawnych słów prezesa Glapińskiego o spójności umocnienia złotego z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej.   ● [EUR]   Kojący wpływ na naszą walutę miała również opinia Pablo Hernandeza de Cosa z ECB, wg którego „normalizacja polityki monetarnej [w strefie euro] musi być prowadzona bardzo stopniowo”. Naturalnym przegranym po jego wypowiedzi stało się euro.   ● [USD]   Zniżce kursu EUR/USD (min. 1,1400) sprzyjał wzrost rentowności amerykańskich obligacji (np. 10-letnie: max. 1,970%), który faworyzował dolara. Dodatkowym atutem zielonej waluty stał się mniejszy, niż zakładano wzrost deficytu handlowego USA w grudniu (-80,7 mld USD vs prognoza -82,9 mld; poprzednio -79,3 mld).

 

Przed nami
   ● [RPP cd.]   Dziś będziemy nasłuchiwać wieści z konferencji prezesa NBP, która być może wyjaśni przyczyny wczorajszej decyzji RPP oraz ujawni aktualne plany Rady dot. docelowego poziomu stóp. Jastrzębi przekaz (sugerujący długą ścieżkę normalizacji stóp) przywróci popyt na złotego (punkty wsparcia EUR/PLN: 4,5200, USD/PLN: 3,9500). W przypadku bardziej ostrożnej narracji polska waluta może znaleźć się znów w defensywie (punkty oporu EUR/PLN: 4,5700, USD/PLN: 4,0000).   ● [Fed]   Gracze globalni posłuchają wystąpień publicznych: członkini zarządu Fed Michelle Bowman oraz prezeski oddziału Fed z Cleveland Loretty Mester. Ich komentarze mogą przybliżyć inwestorów do odpowiedzi na pytanie ws. skali marcowej podwyżki amerykańskich stóp. Głosy za większym ruchem (tj. o 50 pb.) będą zachęcać do zwiększania dolarowych aktywów (punkt wsparcia EUR/USD: 1,1390), a za mniejszym (tj. o 25 pb.) do ich redukcji (punkt oporu EUR/USD: 1,1440).   ● [EIA]   Z uwagi na bliskie związki dolara z ropą warto także śledzić dzisiejszą publikację raportu amerykańskiej agencji rządowej Energy Information Administration (EIA) zawierającego informacje nt. cotygodniowej zmiany komercyjnych zapasów paliw za oceanem. Ich wzrost podobnie jak dalsze zbliżenie między USA i Iranem będą negatywnie oddziaływać na rynek ropy, za to z korzyścią dla zielonej waluty.