RPP: jest miejsce, ale nie będzie potrzeby

Środa,  2022-02-02, godzina: 08:50

 

Glapiński (RPP): Rada ma nadal znaczną przestrzeń do dalszego dostosowywania stóp procentowych.
George, Daly i Bullard z Fed są przeciwni większej podwyżce (tj. o 50pb.) stóp funduszy federalnych w marcu.
★ Polska: Indeks PMI dla sektora przemysłu niespodziewanie spadł w styczniu.
Kalendarz Eko: inflacja HICP w Eurolandzie oraz amerykański raport ADP.

 

Za nami 

[RPP]   Luty rozpoczął się dla złotego obiecująco. Naszą walutę pozytywnie stymulowała opinia prezesa NBP Adama Glapińskiego, że „RPP ma nadal znaczną przestrzeń do dalszego dostosowywania stóp procentowych” w Polsce.   ● [Google]    PLN oraz inne ryzykowane aktywa skorzystały na lepszych od prognoz wynikach finansowych Alphabetu za IV kwartał 2021 (właściciela Google).   ● [Fed]   Aprecjacji naszego pieniądza sprzyjały także deprymujące dolara komentarze Esther Goerge, Mary Daly i Jamesa Bullarda z Fed, sprzeciwiające się większej (tj. o 50 pb) podwyżce stóp funduszy federalnych w marcu.    ● [ISM, PMI]   Z kolei makro-zmartwieniem dla zielonej waluty okazał się najniższy od 14 miesięcy wynik indeksu ISM dla sektora przemysłu USA (57,6 pkt w I vs prognoza 57,5; poprzednio 58,8 pkt). Straty dolara (EUR/USD max. 1,1289) zmniejszył niespodziewany wzrost liczby wakatów w amerykańskiej gospodarce (JOLTS: 10,93 mln w XII vs prognoza 10,30 mln; poprzednio 10,78 mln). Natomiast zyski złotego (EUR/PLN min. 4,5634, USD/PLN min. 4,0449) ograniczył zaskakujący spadek indeksu PMI dla polskiego sektora przemysłu w styczniu (54,5 pkt vs prognoza 56,4; poprzednio 56,1). Na obniżenie tego wskaźnika wpływ miało spowolnienie tempa wzrostu bieżącej produkcji (sub-indeks, który znalazł się najniżej od października ur.) oraz napływ nowych zamówień (inny sub-indeks, który spadł do najniższego poziomu od września ur.).   ● [RPP cz. II]   Do większych zakupów PLNa nie zachęcały także słowa Gabrieli Masłowskiej (kandydatki do RPP z ramienia Sejmu), wg której „sytuacja będzie się na tyle poprawiać, że nie będzie potrzeby gwałtownego wzrostu stóp procentowych”.

 

Przed nami
   ● [USA]   W dzisiejszym Kalendarzu Eko najwyższą rangę ma publikacja amerykańskiego raportu ADP, który jest postrzegany przez wielu analityków jako prognostyk oficjalnych danych Departamentu Pracy USA (które nota bene poznamy w najbliższy piątek). Prognozowany niski wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym w styczniu (205 tys. wobec 807 tys. w grudniu) może zachęcać inwestorów do anty-dolarowego pozycjonowania (punkt oporu EUR/USD: 1,1300). Skorzystałyby na tym wyżej oprocentowane waluty rynków wchodzących, w tym złoty (punkty wsparcia EUR/PLN: 4,5500, USD/PLN: 4,0300). W przypadku pozytywnej niespodzianki od ADP należy się spodziewać odwrotnej reakcji rynku walutowego (punkt wsparcia EUR/USD: 1,1200; punkty oporu: EUR/PLN 4,6000, USD/PLN 4,1300).   ● [EZ, OPEC+, EIA]   Dla wspólnej waluty makroekonomicznym wyzwaniem będzie publikacja szacunkowych danych o inflacji HICP w strefie euro w styczniu ‘22. Analitycy spodziewają się spadku jej dynamiki do 4,4% z 5% r/r w grudniu. W kontekście najwyższych od 2014 cen ropy warto dziś nasłuchiwać ustaleń ze spotkania OPEC+ oraz śledzić ogłoszenie cotygodniowego raportu EIA nt. zmiany zapasów paliw w Stanach.