Prezes ECB: Ryzyko recesji w Eurolandzie jest niskie.

Piątek, 2019-07-26, godzina: 08:45

 

Draghi (ECB): Rada nie dyskutowała nt. obniżki stóp w VIII.

Kurs EUR/USD najniżej od maja 2017.
Niemcy: nastroje przedsiębiorców najgorsze od IV’ 2013.
Kalendarz Eko: wstępny PKB USA w II kw.

 

Za nami
[ECB]   W czwartek inwestorzy żyli informacjami z zakończonego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej w strefie euro, ECB postanowił zmienić swoje nastawienie do przyszłego poziomu stóp procentowych (forward guidance). W zapisie mówiącym, że stopy pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020 dodano zwrot „lub niższym”. Z dokumentu wynika także, że Rada zleciła organom Eurosystemu przedstawienie nowego wariantu programu skupu aktywów (QE). Na konferencji prasowej Mario Draghi przyznał, że potrzebna jest znaczna stymulacja monetarna. Dodał, że perspektywy gospodarcze są obarczone znacznym ryzykiem.   ● [EUR]   Ostrożna narracja, dominująca w pierwszej części konferencji ECB, doprowadziła do spadku kursu EUR/USD do najniższego poziomu od maja 2017 (min. 1,1101). Jednak atmosfera na rynku poprawiła się po informacjach Draghi’ego, że na lipcowym posiedzeniu nie dyskutowano obniżki stóp (rynek wyceniał z 48% prawdopodobieństwem cięcie o 10 pb) oraz, że ryzyko recesji w Eurolandzie jest niskie.   ● [PLN]   Część inwestorów uznała, że skala nowych działań monetarnych ECB będzie mniejsza niż wcześniej sądzono, co zachęciło ich do odwrócenia krótkich pozycji w euro, w zamian za waluty regionu CEE (max. EUR/PLN 4,2618, USD/PLN 3,8283) oraz G10, w tym dolara. Zakres korekty na rynku EUR/USD (max. 1,1188) ograniczyły bardzo dobre dane z USA nt. zamówień na dobra trwałe oraz liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, kontrastujące z wcześniejszą informacją o najgorszych od kwietnia 2013 nastrojach niemieckich przedsiębiorców (IFO).

 

Przed nami

   ● [PKB USA]   Dziś obok europejskiej polityki pieniężnej tematem wiodącym będzie publikacja wstępnych danych nt. PKB USA w II kw. Rynek spodziewa się spadku dynamiki wzrostu gospodarczego za oceanem z 3,1% p.a do 1,8%. Bardziej pesymistyczne w swoich prognozach są oddziały Banku Rezerwy Federalnej z Nowego Jorku oraz Atlanty, które oczekują spadku dynamiki PKB w II kw. odpowiednio do 1,6% i 1,4%.   ● [Scenariusze]   Ewentualny niski wynik może na nowo zachęcić inwestorów do gry na agresywną obniżkę stóp FED o 50 pb, co przełoży się na spadek wyceny dolara (punkt oporu EUR/USD 1,1200) . Uwolniony w ten sposób kapitał może trafić na rynki wschodzące, w tym do Polski (punkty wsparcia EUR/PLN 4,2400, USD/PLN 3,7800). Z drugiej strony PKB > 2% p.a. mógłby zdaniem analityków zwiększyć nerwowość u inwestorów, którzy byli do tej pory przekonani o lipcowym cięciu stóp procentowych. Warto pamiętać, że głównym powodem podjęcia przez FED ew. decyzji o obniżeniu oprocentowania dolara ma być wsparcie spowalniającej gospodarki USA. W tej sytuacji gracze o słabszych nerwach mogą zdecydować się na zamknięcie pozycji nastawionych na obniżkę stóp nawet o 25 pb. Realizacja tej strategii będzie oznaczać droższego dolara (punkt wsparcia EUR/USD 1,1100) i tańszego złotego (punkty oporu EUR/PLN 4,2800, USD/PLN 3,8300).

 

Bądź na bieżąco, zamów bezpłatne Alerty FX email :
https://wspolnyrynek.pl/bezplatna-subskrypcja